Informacije o obradi osobnih podataka

 

U sljedećem tekstu Društvo TRISOMY test s.r.o. sa sjedištem na adresi Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava, MBP:
46 817 794, upisano u Poslovni registar Općinskog suda Bratislava I, odjel: Sro, predmetnica br.: 84395 /B (u daljnjem tekstu: „Društvo“) Vas obavještava o obradi Vaših osobnih podataka koje ste dostavili ili ćete dostaviti na sljedeći način:

 

 1. Sigurnost podataka

 • Društvo je za zaštitu osobnih podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje štite osobne podatke, između ostalog od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj kontroli i neprekidno se prilagođavaju najnovijem stanju struke. Ukoliko dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava, o tome ćemo Vas bez odlaganja obavijestiti u roku od 72 sata nakon utvrđivanja takve povrede.

 1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 • Osobne podatke obrađujemo u skladu s odgovarajućim propisima u području zaštite osobnih podataka, prije svega s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu „Uredba GDPR“). Dostavljeni osobni podaci obrađivat će se u informacijskom sustavu LISApp u svrhe evidencije identifikacijskih podataka pacijenata, nalaza pretraga pacijenata, njihovog dugoročnog arhiviranja i pružanja usluga (bilo koje usluge koje pruža Društvo, prije svega zdravstvene usluge i usluge izvršenja ugovora). Osobne podatke koje dostavite, Društvo obrađuje samo u određenu svrhu.

 

 1. Partneri

 • Pojedine osobne podatke Društvo obrađuje uz potporu ugovorno ovlaštenih posrednika koji osiguravaju upravljanje, rad ili servis pojedinih servisa za pružanje usluga. Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših osobnih podataka provodi u skladu sa zahtjevima Uredbe GDPR i uz poštivanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno koristiti osobne podatke u vlastite ili komercijalne svrhe ili ih dostavljati trećim osobama. Društvo ne daje na korištenje (npr. izdavačima, društvima koja se bave izravnim oglašavanjem) Vaše osobne podatke.

 

 1. Zakonitost obrade osobnih podataka

 • U pogledu obrade Vaših osobnih podataka može se raditi o njihovoj obradi (a) bez Vaše suglasnosti u svrhu sklapanja ugovora ili zbog legitimnih interesa Društva ili (b) uz Vašu suglasnost pri čemu su na danom obrascu u koji unosite Vaše osobne podatke navedeni najmanje svrha, opseg i trajanje obrade podataka.

 

 1. Prava ispitanika

 • S obzirom na obradu podataka, možete primijeniti sljedeća prava koja Vam pripadaju:
 1. možete zatražiti potvrdu o tome obrađuje li Društvo Vaše osobne podatke i u kojoj mjeri;
 2. možete bilo kada zatražiti od Društva ispravak, odnosno dopunu nepotpunih ili netočnih osobnih podataka;
 3. možete zatražiti od Društva brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o neovlaštenoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu suglasnost koju ste povukli. Ipak mogu postojati i drugi razlozi koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.
 4. imate pravo zatražiti od Društva ograničenje obrade Vaših podataka
  • ako osporavate točnost takvih podataka, i to u razdoblju koje omogućuje Društvu provjeru točnosti podataka,
  • ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
  • ako Društvu za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
  • ako ste na obradu podataka uložili prigovor.
 5. možete zatražiti od Društva da Vam podatke koje ste dostavili preda u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ukoliko su podaci obrađeni na temelju Vaše suglasnosti ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem.
 6. Ukoliko smatrate da je Društvo tijekom obrade Vaših podataka prekršilo Uredbe GDPR i time povrijedio Vaš posao, možete kontaktirati Društvo na adresi odgovorne osobe dpo@trisomytest.sk , odnosno možete podnijeti prigovor odgovarajućem nadzornom tijelu.

 

 1. Prikupljanje i obrada anonimnih podataka

 • Društvo na internetskoj stranici koristi softvere za analizu korištenja stranica, a procjenom tih podataka stječe važna saznanja o sklonostima korisnika koja mu pomažu u poboljšanju kvalitetu usluge.
 • Svaki posjet internetskoj stranici posebno bilježi sljedeće podatke:
 1. anonimni oblik IP adrese s koje je poslan zahtjev;
 2. datum i vrijeme slanja zahtjeva;
 3. ime posjećene stranice, odnosno datoteke
 4. link stranice, s koje ste došli;
 5. preglednik i verziju preglednika koji koristite;
 6. operacijski sustav koji koristite.
 • Ti podaci se prikupljaju u statističke svrhe. To su isključivo podaci koji ne dopuštaju povezivanje s vama osobno (ostajete anonimni).
 • U odnosu na to, koriste se takozvani kolačići (cookies).Kolačići su male tekstualne datoteke koje pohranjuju postavke za internet, a Vaš internetski preglednik preuzima te datoteke prilikom prvog posjeta određene internetske stranice. Prilikom sljedećeg otvaranja internetske stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu pohranjene informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada.
 • Na internetskoj stranici se koristi sljedeća obavijest o kolačićima: „Prilikom posjete ove internetske stranice aktualno se postavljaju kolačići“.
 • Za korištenje kolačića dali ste nam Vašu pretohdnu suglasnost. Za davanje suglasnosti smatra se i aktiviranje kolačića putem postavki Vašeg internetskog preglednika.
 • Imajte na umu da se zbog funkcionalnosti internetske stranice pravna ograničenja ne odnose na nužno neophodne kolačiće i ne mogu se deaktivirati. Da biste onemogućili kolačiće, u Vašem pregledniku će se izraditi „Opt-Out“ kolačić koji služi za identifikaciju vaše zabrane. U slučaju da koristite drugi preglednik, odnosno drugo računalo ili obrišete kolačiće, morate ponovno onemogućiti kolačiće.
 1. Kontaktni podaci odgovorne osobe

 • Društvo je imenovalo osobu odgovornu za obradu osobnih podataka koju možete kontaktirati u vezi prijedloga i pitanja o obradi osobnih podataka, a čiji kontaktni podaci su dpo@trisomytest.sk.