Pouzdan neinvazivni test za isključivanje rizika Downovog sindroma i drugih vrsta fetalnih Trisomija pomoću uzorka krvi majke.


Informacije za stručnjake.

TRISOMY test

U krvi majke nalazi se već od ranog stadija trudnoće DNA fetusa. Pomoću specijalne pretrage u laboratoriju, moguće je DNA fetusa izolirati, analizirati i identificirati moguću pojavu trisomije fetusa (tri ista kromosoma).

Koga testirati?

Svaka trudnica može zatražiti TRISOMY TEST na vlastiti zahtjev, ako želi biti sigurna da njezino nerođeno dijete nije pogođeno nekom od ispitivanih trisomija 21, 18 ili 13.

Tehničke informacije

TRISOMY test se temelji na genomsko-sekvencisjkoj analizi slobodnog fetalne DNA izoliranog iz periferne krvi trudnice. Test je vrlo senzitivan i specifičan.

Priručnik za stručnjake

Download PDF