OD UZIMANJA UZORAKA DO REZULTATA

Proces testiranja od vađenja krvi do elektroničkog dostavljanja rezultata liječniku, obično traje od 7 do 14 radnih dana.

Duljina cijelog procesa ovisi od brzine odvijanja pojednih koraka, koje uključuju:

1. Uzimanje uzorka krvi

Uzorak 10ml periferne krvi vadi osoba ženskog spola – medicinska sestra ili laborantica. Tako se umanjuje mogućnost kontaminacije uzorka od strane muške DNA, koja bi mogao utjecati na ispravno otkrivanje spola fetusa (u slučaju zahtjeva za otkrivanje spola fetusa). Uzorkovanje se najbolje provodi nakon završetka 11 tjedna trudnoće.

Za vađenje krvi mora se koristiti sustav epruveta Streck Cell Free DNA BCT. Mora biti označena ljepljivim barkodom (dio posebne uputnice), imenom i osobnim identifikacijskim brojem pacijenta. Epruvetu je potrebno oprezno i temeljito izmiješati (10 x okrenuti naopako-ne tresti). Biološki materijal bi trebao biti pohranjen i transportiran na temperaturi od 6 do 37 °C. Uzorak se ne smije zamrzavati.

2. Dostava uzoraka u laboratorij

Uz pravilno popunjenu uputnicu, uzorak spremljen u transportnoj termo torbi mora biti dostavljen u Polikliniku Analiza Split, Dugopolje ili Zadar.

3. Plaćanje testa

Cijenu za laboratorijski test pacijentica može platiti, nakon dogovora s liječnikom, izravno u Poliklinici Analiza u Splitu, Dugopolju ili Zadru ili u suradnim ustanovama.

Tražite više informacija o postupku i uvjetima plaćanja od Poliklinike Analiza na tel 021 688 888 ili na e-mail info@mcanaliza.org.

4. Slanje uzorka za analizu

S obzirom na kratko trajanje analize, uplata se mora realizirati odmah nakon uzimanja krvi. Uzevši u obzir financijski zahtjevnu cijenu testa, jedino će uzorci s potvrdom uplate biti podvrgnuti analizi. Laboratorij ne jamči datum analize u slučaju kasne uplate, neispravnih podataka ili onemogućene identifikacije uplatioca.

Uzorci bez identificirane naplate neće biti testirani!

5. U laboratoriju:

1. Obrada krvi

Nakon primitka epruvete s krvlju u laboratorij, najprije se sprovodi separacija plazme, u kojoj se nalazi genetski materijal fetusa u ekstracelularnom obliku.

2. DNA izolacija

Od plazme se postupno preciznim pročišćavanjem dobiva slobodno cirkulirajuća DNA, koji dolazi od majke i fetusa. Fetalna DNA u prosjeku predstavlja 13 % ukupne DNA izolirane iz plazme. Ako test krvi nije izvršen u skladu s uputama, može doći do raspada krvnih stanica i smanjenja udjela fetalne DNA, što onemogućava otkrivanje moguće trisomije fetusa. U laboratoriju vršimo kontrolu kvalitete uzoraka kako bi se utvrdilo je li došlo do raspada stanica. U slučaju da se to dogodi, potrebno je obavijestiti suradnu ustanovu i pacijenta i ponoviti uzorkovanje.

3. Priprema DNA uzorka za analizu

Izolirana DNA je obrađen u specijaliziranom laboratoriju – koji se zove sekvencirana knjižnica. Sekvencirana knjižnica je potrebna za analizu korištenjem tehnologije sekvenciranja nove generacije. U procesu pripreme knjižnice se koristi i lančana reakcija polimerom za umnožavanje uzoraka, jer ukupna količina DNA dobivena iz plazme je vrlo mala. Priprema knjižnice pogodne za analizu u uređaju traje 48 sati.

4. Kontrola kvalitete uzorka

TRISOMY test je dugotrajan i financijski zahtjevan test, njegov rezultat ovisi o dobroj pripremi uzoraka za analizu. Korištenje osjetljive fluorescentne elektroforetske analize se koristi za provjeru sekvencirane knjižnice. Dobro pripremljene sekvencirane knjižnice koriste se u narednoj fazi, koji se zove sekvencijalna analiza.

5. Završna Analiza – sekvenciranje

Čitanjem preko 30 milijuna fragmenta u tijeku od 20 sati analize u posebnom laboratoriju, analiziramo cijeli genom s malim pokrićem (čita se otprilike svaka deseta baza). Rezultat sekvenciranja daje oko 500 megabajta podataka. Nakon toga se procjenjuje pomoću posebnog softvera, koji se temelji na jedinstvenom matematičkom algoritmu. Kompjuterska procjena podataka jednog uzorka traje, na serveru sa velikom memorijom, oko 20 minuta.

6. Rezultati ispitivanja

Na temelju podataka dobivenih pomoću najmodernijeg algoritma sa sofisticiranim statističkim i matematičkim modelom, naš laboratorijski stručnjak može odrediti rezultat analize. Rezultat se uz medicinsko izvješće, isporučuje izravno na ruke liječnika pacijentice.

6. Dostava rezultata liječniku

Izvješće o rezultatu ispitivanja se dostavlja izravno liječniku koji je uputio pacijenticu na analizu.

O rezultatima TRISOMY testa će pacijentica biti obavještena isključivo od strane njenog liječnika. Informaciju o spolu fetusa pacijentica može dobiti tek nakon završenog prvog tromjesečja.

REZULTAT INTERPRETACIJA PREPORUKA
Negativni rezultat Trisomija kromosoma 21, 18 ili 13 nije otkrivena. Negativan rezultat nije potrebno potvrditi drugim testom. Liječnik, u pravilu ginekolog, osigurat će daljnju zdravstvenu skrb.
Pozitivni rezultat Otkrivena je trisomija jednog od analiziranih kromozoma. Potrebna je daljnja konzultacija u genetskoj ordinaciji. Svi pozitivni rezultati TRISOMY testa moraju biti potvrđeni genetskim testom pomoću invazivno dobivenih uzoraka.
Neinformativni rezultat Uzorak nije mogao biti obrađen u laboratoriju u skladu sa standardnom laboratorijskom praksom ili rezultat testa ne odgovara na dijagnostičko pitanje. Mora se uzeti drugi uzorak krvi (bez dodatnog plaćanja).

Probirni obim testiranja

Negativni rezultati odnose se samo na vrste trisomija 21, 18 i 13. Međutim, test ne isključuje prisutnost drugih genetskih ili drugih poremećaja, koji nisu dio ovog testa. Rezultat testa može biti promijenjen zbog višestruke trudnoće, sindroma nestajućeg blizanca ili zbog strane DNA u uzorcima krvi majke – na primjer, nakon transfuzije krvi, transplantacije matičnih stanica, transplantacije organa, maligne bolesti trudnice ili fetusa. Na stopu otkrivanja kromosomskih abnormalnosti može pojedinačno utjecati i mozaicizam posteljice, sindrom nestajućeg blizanca, točkaste mutacije gena, inaktivacija gena ili druge vrste genetskih ili epigenetskih mehanizama. U takvim slučajevima, prije testa je potrebna konzultacija s liječnikom.

Unatoč visokoj osjetljivosti i specifičnosti TRISOMY testa, pozitivan rezultat mora biti potvrđen od strane genetskog ispitivanja amnionske tekućine ili korionskih resica. Pozitivan rezultat TRISOMY testa nije relevantan razlog za pobačaj.

Prije odluke o korištenju TRISOMY testa za pružanje zdravstvene skrbi temeljito provjerite namjenu, prednosti i potencijalan rizik, kao i alternativne mogućnosti TRISOMY testa i budite sigurni da imate sve potrebne informacije o stanju trudnice koje mogu utjecati na izbor najboljeg postupka u pružanju zdravstvene zaštite.